Σύριζα Πάρου - Αντιπάρου: Αναπτυξιακό έργο ευρύτερης σημασίας το εμπορικό λιμάνι στη θέση "Καμινάκι"

10 Οκτώβριος 2018 11:49

Μετά την απόφαση του Αναπλ. Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης για την ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του 2018, του έργου της μελέτης του νέου εμπορικού Λιμένα Πάρου στη θέση Καμινάκι, με προϋπολογισμό 1.400.000€, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στις 3/10/2018, με απόφαση (ΑΔΑ: 7ΘΣΙ465ΧΘΞ-ΓΞΙ) προχώρησε στην έγκριση δέσμευσης του ποσού πεντακοσίων εξήντα χιλιάδων ευρώ (560.000,00€) και τη διάθεση ισόποσης πίστωσης για την δημοπράτηση της Οριστικής Μελέτης των έργων της Α’ Φάσης.


Συγχρόνως εγκρίθηκε η άμεση διενέργεια ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού με Αναθέτουσα και Προϊσταμένη Αρχή τη Δ/νση Λιμενικών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
Τέλος, εξουσιοδοτήθηκε η Δ/νση Λιμενικών Υποδομών για την έγκριση των τευχών δημοπράτησης της μελέτης, τη διενέργεια του ανοικτού διαγωνισμού και τις τυχόν επαναλήψεις του.

Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δρομολογεί τη λύση ενός σοβαρού προβλήματος που απασχόλησε επί δεκαετίες την Πάρο, με ένα αναπτυξιακό έργο ευρύτερης σημασίας αφού ανοίγει ένα παράθυρο άμεσης επικοινωνίας με τις ανατολικές Κυκλάδες, ιδιαιτέρα σε συνδυασμό με την επέκταση του κρατικού αερολιμένα της Πάρου.

Τα έργα του αεροδρομίου και του νέου λιμανιού είναι καθοριστικά αναπτυξιακά έργα μιας νέας εποχής για την Πάρο και τις Κυκλάδες, που πρέπει να τα διαχειριστεί μια νέα δημοτική αρχή αντάξια της σημασίας τους και των νέων συγκριτικών πλεονεκτημάτων που θα δίνουν στο νησί μας.

 

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos