Συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Νάουσας Πάρου

13 Νοεμβρίου 2019 17:52

Παρακαλούμε την Παρασκευή 15-11-2019 ώρα 11:00’ να προσέλθετε σε επείγουσα συνεδρίαση στα γραφεία της Κοινότητας Νάουσας προκειμένου να συζητηθεί το θέμα:


Γνωμοδότηση επί της Μ.Π.Ε. τροποποίησης και ανανέωσης της υπ΄αριθμ. 80260/18-9-96 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων λόγω επέκτασης της δυναμικότητας της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Νάουσας Πάρου.
Ο λόγος που η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα είναι ότι πρέπει να συζητηθεί στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου
της Κοινότητας Νάουσας


Μπαφίτης Παντελής

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

Διαγωνισμός

plastira 265x280